Co-ontwikkeling en open innovatie

We werken samen met klanten en leveranciers van over de hele wereld om zowel bestaande als nieuwe technologieën te ontwikkelen, te implementeren, te perfectioneren en te beschermen. Luisteren naar onze klanten en begrijpen hoe onze producten in hun productielijnen en producten functioneren, is uiterst belangrijk om pasklare oplossingen te ontwikkelen.

Er is een groeiende trend in samenwerking met onze strategische leveranciers. We nemen ook corporate venturing in aanmerking door te investeren in bedrijven en durfkapitaalfondsen wereldwijd. Onze investeringen hierin zijn minderheidsbelangen in jonge startende ondernemingen met innovatieve technologieën die de strategie van duurzame rendabele groei van Bekaert kunnen ondersteunen.

Bekaert zoekt voortdurend naar internationale partners in de samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra. In 2013 zetten we onze samenwerking met academische instellingen, technologieclusters en onderzoekspartners van verschillende landen voort om zo een marktgerichte aanpak te verzekeren.

  • Bekaert is actief in verschillende ‘Strategic Initiative Materials (SIM)’ programma’s. We hebben een research partnerschap met de Universiteit van Leuven, met het onderzoeksplatform voor metallurgie in Gent (België) en de ‘Université de Lille’ (Frankrijk). Bekaert is een nieuw partnerschap gestart met de Universiteit van Brussel (België). Bekaert is actief lid van het ‘Flanders Mechatronic Center en Flanders Drive’ en werkt samen met het Dutch Polymer Institute (DPI) in Eindhoven (Nederland).
  • In China hebben we een partnerschap met het Institute of Metal Research (IMR) in Shenyang (provincie Liaoning) en met Tsinghua University in Beijing.
  • In Slovakije hebben we een contract voor onderzoeksactiviteiten met de Universiteit van Trnava.
  • In de Verenigde Staten worden gezamenlijke onderzoeksinspanningen geleverd met de Colorado School of Mines.
    Dankbetuiging

We danken het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en de Belgische Federale regering. De subsidies en stimuli voor R&D projecten en hooggeschoold wetenschappelijk personeel zijn van essentieel belang voor het behoud van R&D in België.

Bekaert_Seminar HSTS

In oktober 2013 organiseerde Bekaert een internationaal wetenschappelijk seminarie over staaldraad met hoge sterkte. Vermaarde internationale experten in hoge sterkte staal, van verschillende instellingen en staalproducerende bedrijven, namen deel aan het seminarie en bespraken nieuwe ontwikkelingen met technologiespecialisten van Bekaert.


Innovatie in productieprocessen en -uitrusting

De behoefte aan duurzame oplossingen voor een lager verbruik van energie en materialen is een drijvende kracht in Bekaerts innovatiegedreven cultuur. We leveren veel inspanningen om onze fabrieken en onze processen milieuvriendelijker te maken en om schadelijke stoffen zoveel mogelijk uit onze productieprocessen te weren. We zoeken voortdurend naar alternatieve, milieuvriendelijke deklagen. In 2013 hebben we verschillende projecten verdergezet die uitstoot, restafval of het verbruik van chemicaliën en materialen verder verminderen. Bovendien investeren we in nauwe samenwerking met sommige klanten, in oplossingen die hun productieprocessen milieuvriendelijker maken.

Bekaerts eigen engineering afdeling speelt een cruciale rol in de optimalisatie van onze productieprocessen en -machines. Deze afdeling ontwerpt, ontwikkelt, installeert en onderhoudt de machine-uitrusting van onze fabrieken wereldwijd. Bekaerts engineering activiteiten zijn op wereldwijde schaal georganiseerd met een netwerk van ingenieurs en technici in België, China, Indië, Slovakije en Brazilië. Nieuwe machines die door Bekaert Engineering ontworpen werden, combineren prestatieverbeteringen op verschillende vlakken, zoals productkwaliteit, prestatievermogen, kostenefficiëntie, ergonomie en de impact op het milieu.

  • Print