Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

Beste lezer,

2013 was een jaar vol uitdagingen voor de wereldeconomie. De meeste industriële en infrastructuurmarkten bleven gedeprimeerd. De volatiele omgeving en toenemende concurrentie in Azië heeft geleid tot aanzienlijke prijsdruk in de meeste markten. De groei van het BNP in de eurozone verbeterde geleidelijk maar bleef globaal bekeken laag. In Noord-Amerika kon de binnenlandse industrie de heropleving van de consumentenvraag onvoldoende benutten, als gevolg van verhoogde imports. De meeste Latijns-Amerikaanse economieën stagneerden door ofwel een lagere vraag ofwel een ongunstig monetair en fiscaal klimaat.

2013: business & economie

In dit volatiel en onzeker jaar voor de wereldeconomie presteerde Bekaert sterk. Onze onderneming kon stabiele volumes aanhouden en de winstgevendheid verhogen. Onze teams verdedigden actief onze marktposities in de doelsectoren en we waarderen onze klanten en andere zakenpartners ten zeerste omdat ze hun vertrouwen in Bekaert als voorkeursleverancier of als strategisch partner bevestigden.

We hebben de nodige maatregelen genomen om onze ongewijzigde strategische ambitie van duurzame rendabele groei te verzekeren. We hebben onze aanwezigheid in de markten en onze productenportefeuille uitgebreid als antwoord op de noden van onze klanten in de verschillende regio’s waarin we actief zijn. En we zijn erin geslaagd om de financiële en business slagkracht terug te winnen om in toekomstige groei te kunnen investeren.

Een overgangsjaar als voorbereiding op toekomstige groei

2013 zal herinnerd worden als een overgangsjaar voor Bekaert; een jaar dat ons bedrijf goed positioneert voor de toekomst. Het was het eerste jaar na de implementatie van een ingrijpende herstructurering, die nodig was als aanpassing aan de nieuwe business realiteit in de markt van zonne-energie. 2013 was ook het jaar waarin de ideeën en de acties van het € 100 miljoen besparingsplan geleidelijk in werking traden. We houden eraan onze medewerkers te bedanken voor hun actieve steun en veerkracht tijdens de implementatie van de vele besparingen en structurele wijzigingen. We waren ervan overtuigd dat deze acties het tij zouden helpen keren en de winstgevendheid en concurrentiekracht zouden verhogen – wat onze teams duidelijk hebben bewezen. Hoewel een aantal externe factoren de impact van de besparingsinspanningen overschaduwden en temperden, zoals ongunstige marktomstandigheden, de precaire situatie in Venezuela, het nadelige effect van valutaschommelingen en verschillende monetaire en fiscale regelgevingen, is het effect van de herstructurering zichtbaar in de financiële resultaten van 2013.We verwachten dat dit effect duurzaam zal zijn en naar zijn volle potentieel zal groeien in de komende jaren.

We zijn door veel veranderingsprocessen gegaan in 2013. We hebben ons voorbereid om marktopportuniteiten te benutten waar en wanneer deze zich voordoen. Investeringen en innovatie-initiatieven in alle business platformen en regio’s vormen de grondslag voor toekomstige groei.

Aangezien we 2014 aanvangen met een betere basis, een grote vastberadenheid om te slagen en een sterk engagement om uitmuntende klantenservice te bieden, hebben we vertrouwen in de toekomstperspectieven van onze business en in ons vermogen om zowel de opportuniteiten als de uitdagingen die zich aandienen, vastberaden aan te pakken.

2013 was ook het jaar waarin het opvolgingsproces van de Voorzitter en de CEO van de onderneming werd aangevat. Met trots kondigden we op 27 augustus 2013 de beslissing aan van de Raad van Bestuur om Matthew Taylor te benoemen als CEO designate. Matthew zal de rol van CEO van Bekaert opnemen in mei 2014. We zijn ervan overtuigd dat hij Bekaert naar toekomstige successen zal leiden en dat hij de belangen van onze aandeelhouders, klanten, medewerkers en andere stakeholders zal verenigen met het oog op langetermijn duurzaamheid.

De Raad van Bestuur besliste ook om Bert de Graeve te benoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur in opvolging van Baron Buysse, vanaf mei 2014. Deze beslissingen werden genomen na een succesvol successieplanningsproces gericht op het verzekeren van continuïteit in leiderschap op het niveau van de Raad van Bestuur en van het uitvoerend management.

De Raad van Bestuur bevestigt haar vertrouwen in de strategie en het groeipotentieel van de onderneming. Dit vertrouwen blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2014 een brutodividend van € 0,85 per aandeel voor te stellen.

De Raad van Bestuur, het management team en de medewerkers van Bekaert engageren zich om de ambities van de onderneming als markt- en technologisch leider in de verschillende sectoren waarin we actief zijn, waar te maken, en om de weg naar duurzame rendabele groei verder te zetten, in dienst van al onze gewaardeerde stakeholders.

Bert De Graeve
CEO

Baron Buysse CMG CBE
Voorzitter van de Raad van Bestuur

  • Print