Raad van Bestuur

Het is de taak van de Raad van Bestuur, onder leiding van de Voorzitter, om het algemeen beleid van de onderneming te bepalen en de evolutie van de verschillende activiteiten op te volgen. De Raad is dan ook het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt veertien leden.

Op 27 augustus 2013 kondigde Bekaert aan dat Baron Buysse, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bekaert, in mei 2014 na 14 jaar voorzitterschap met pensioen gaat. Bert De Graeve, Gedelegeerd Bestuurder van Bekaert sedert 2006, volgt Baron Buysse vanaf mei 2014 op als Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft Matthew Taylor benoemd als CEO-designate. Hij heeft deze rol opgenomen vanaf 1 september 2013 en werd lid van het Bekaert Group Executive. In mei 2014 wordt Matthew Taylor CEO van Bekaert. Op 19 maart 2014 kondigde Bekaert bijkomende wijzigingen in de Raad van Bestuur aan vanaf mei 2014: Mevrouw Mei Ye wordt voorgedragen als onafhankelijk Bestuurder en Sir Anthony Galsworthy zal terugtreden wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.  De benoemingen van Mei Ye en Matthew Taylor als leden van de Raad van Bestuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op 14 mei 2014.

De Raad van Bestuur besliste over deze wijzigingen aan de top in het kader van een grondig successieplanningsproces dat gericht is op het verzekeren van continuïteit in leiderschap op het niveau van de Raad van Bestuur en van het uitvoerend management.

Bekaert_BOD BP2013_NL Bekaert_BOD BDG2013_NL Bekaert_BOD AB2013_NL Bekaert_BOD BB2013_NL Bekaert_BOD RD2013_NL Bekaert_BOD CDL2013_NL Bekaert_BOD FDV2013_NL Bekaert_BOD_ AG2013_NL Bekaert_BOD HJVM2013_NL Bekaert_BOD MJ2013_NL Bekaert_BOD LJ2013_NL2 Bekaert_BOD VDW2013_NL Bekaert_BOD BV2013_NL Bekaert_BOD MW2013_NL
  • Print