Noord-Amerika

Bekaert_NoordAmerika2013_NL 

Gezamenlijke omzet: € 548 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 9 miljoen
Totala activa: € 245 miljoen
Medewerkers: 1 600

Ongunstige marktontwikkelingen zoals de zwakke vraag in binnenlandse industriële markten en aanhoudende investeringsvertragingen in energie- en bouwmarkten, zorgden samen met de hevige concurrentie van Aziatische imports en een aanzienlijk ongunstig wisselkoerseffect als gevolg van de sterke euro, voor een daling van de omzet in Noord-Amerika.
De Noord-Amerikaanse industrieën die staaldraad gebruiken konden de heropleving van de consumentenvraag in 2013 onvoldoende benutten als gevolg van verhoogde imports van eindproducten.

Bekaerts productievestigingen die de bandenindustrie in de VS beleveren werden daarom geconfronteerd met een lagere vraag, in tegenstelling tot de heropleving in de automobielsector.

Bekaerts activiteiten in platte en profieldraden konden het herstel van de automobielmarkten evenmin benutten als gevolg van een sterk concurrentiële omgeving en operationele performantieproblemen. Bekaert bleef goed presteren in andere markten, zoals deze gericht op de olie- en gasindustrie. De vraag naar staaldraad en strengen voor elektriciteitstransmissie en -distributie viel daarentegen drastisch terug, na jaren van aanzienlijke groei. Dit was het resultaat van het debat en het uiteindelijke akkoord met betrekking tot de fiscal cliff in de VS, en de eraan verbonden bezuinigingen op regeringsuitgaven. Grote publieke investeringen in domeinen zoals de vernieuwing van het elektriciteitsnet werden hierdoor opgeschort. Voor Bekaert’s activiteiten in deze sector veranderde de business context meteen: van een snel stijgende markt naar een investeringsstop. Bekaert blijft ervan overtuigd dat deze markt zal herstellen, al blijft het wachten op de beslissing om de nodige fondsen vrij te maken voor de vernieuwing van het elektriciteitsnetwerk.

De toename van competitieve imports van draadproducten voor de bouwsector hadden een impact op de afrasterings- en andere aan de bouwsector gerelateerde activiteiten. Bekaert stapte uit trading activiteiten in concurrentie met goedkope importstromen en uit andere activiteiten in verlieslatende markten. De onderneming besloot ook om haar activiteiten in Surrey (Canada), actief in de productie van staaldraad voor diverse industriële toepassingen, stop te zetten. De beslissing werd genomen op basis van een structurele neerwaartse markttrend aan de Westkust van Noord-Amerika. Bekaert is van plan haar klanten en markten in de regio te blijven beleveren vanuit haar andere Noord-Amerikaanse vestigingen.

Anderzijds presteerden de Canadese kabelactiviteiten van de Groep opnieuw sterk, met robuuste resultaten die gedreven werden door innovatieve inspanningen en gunstige marktontwikkelingen. 

Weloverwogen investeringen om klanten lokaal te bedienen

Bekaert besliste om gevoelig te investeren in de productiecapaciteit van hieldraad in haar vestiging in Rome, Georgia (VS). Bekaert heeft een leidende marktpositie in de staalkoordmarkt voor bandenversterking en breidt met deze investering het aanbod aan lokaal geproduceerde producten uit ten aanzien van de bandenfabrikanten in de VS.

Gebeurtenis na balansdatum: in maart 2014 is Bekaert gestart met de productie van staalkabels in de VS via haar filiaal Wire Rope Industries. De onderneming vestigde een productie-eenheid in Belton, Texas en zal haar technologische en productiecompetenties in staalkabels voor de olie- en gassector benutten onder het operationeel beheer van Bekaerts Canadese Wire Rope Industries organisatie. 

  • Print