Latijns-Amerika

De regio Latijns-Amerika

Bekaert_Latam2013_NL 

Gezamenlijke omzet: € 1 534 miljoen
Geconsolideerde omzet(*): € 645 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa(*): € 18 miljoen
Totale activa (*): € 407 miljoen
Medewerkers: 7 800
(*) Geconsolideerde vennootschappen

Consolidatie in Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika produceert Bekaert een uitgebreide productportefeuille verspreid over de regio: van staalkoord en -draadoplossingen voor de automobielindustrie, over prikkeldraad voor de landbouwsector, tot kabels en gaas voor de mijnbouw en de bouwsector.

Bekaert kon solide volumes optekenen in de regio. Desondanks werd de omzet aangetast door verschillende redenen:

  • Om de waardering van de financiële cijfers aan een overgewaardeerde Venezolaanse munt te vermijden, past Bekaert sedert het begin van 2013 de economische wisselkoers toe in de consolidatie van de in bolivar uitgedrukte financiële rekeningen. Exclusief valutaschommelingen noteerde het Latijns-Amerikaanse segment een beperkte daling van de geconsolideerde omzet.
  • Sociaal protest beïnvloedde de vraag in Colombia doorheen 2013. Bovendien had de aanzienlijke taxatie op geïmporteerde grondstoffen zoals walsdraad, een ingrijpend effect op de competitiviteit van Bekaerts productieactiviteiten in het land.
  • Bekaert rekende de lagere walsdraadprijzen, bekomen door een wijziging in het aankoopbeleid voor de regio, door en kon zo haar concurrentievermogen versterken.

Bekaerts joint ventures in Brazilië realiseerden een stevige omzetgroei en algemeen sterke prestaties in 2013.

Op het einde van 2013 kondigde Bekaert haar uitbreidingsplannen in Centraal en Zuid-Amerika aan, met de opstart van een Dramix® fabriek in Costa Rica, de overname van 73% van de aandelen van een staaldraadvestiging van ArcelorMittal in Costa Rica, en door het aandeel in de Cimaf kabelfabriek op te trekken van 45% naar 100%. Zowel de overnametransacties als de opstart van de Dramix® fabriek worden verwacht afgerond te worden in het tweede kwartaal van 2014.

Bekaert_CostaRica_2013

Dramix® fabriek Costa Rica: Bekaert voorziet het gebouw van de nodige infrastructuur. We verwachten dat de fabriek operationeel zal zijn in het tweede kwartaal van 2014.

Bekaert Ideal Holding

Dochtervennootschappen Bekaert Ideal Holding

Bekaert bezit 80% van de aandelen in de Bekaert Ideal Holding. Bekaerts Ecuadoriaanse partners bezitten de overige 20%. De Holding omvat Ideal Alambrec (Ecuador), Vicson (Venezuela) en Proalco (Colombia).

Venezuela


Bekaert boekte opnieuw hoge verkoopvolumes in Venezuela maar zag de omzet drastisch dalen door de voortdurende waardevermindering van de Venezolaanse bolivar. Gebaseerd op voorzichtigheidsprincipes heeft Bekaert sedert het begin van 2013 de economische wisselkoers toegepast in de consolidatie van de in bolivar uitgedrukte financiële rekeningen.

De sterke euro en de steeds snellere opeenvolging van waardeverminderingen van de Venezolaanse bolivar gedurende 2013 hebben geleid tot aanzienlijke ongunstige wisselkoerseffecten in Bekaerts financiële rekeningen. In vergelijk met vorig jaar bedroeg de impact in 2013 € 110 miljoen op omzet en € 16 miljoen op EBIT.

Bovendien hebben onderbrekingen in de lokale walsdraadtoelevering en beperkingen in deviezen (US dollar) - en dus in importopties - geleid tot activiteitsverliezen in onze productievestigingen op het einde van het jaar. Bekaert verzekerde de continuïteit van haar operaties zo goed mogelijk, maar blijft voorzichtig over de duurzaamheid van de business omgeving in het land. Onze klanten en ons toegewijde team van 681 medewerkers krijgen alle steun die we hen kunnen bieden.

Ecuador

De Ecuadoriaanse economie wordt gekenmerkt door solide BNP-groei, gedreven door de sterke oliewinningsindustrie van het land. Hoewel het groeitempo lager ligt dan in de vorige jaren, wordt voor 2013 toch gerekend op een stijging met meer dan 4% ten opzichte van het BNP van het jaar ervoor.

Bekaerts dochteronderneming in Ecuador behaalde hogere verkoopvolumes in 2013. De product-mix was echter ongunstig als gevolg van een toename in de vraag naar basisproducten, vooral met betrekking tot staaldraadoplossingen voor de bouwsector.

Bekaert_Cut_Bend

Bekaert Ideal Alambrec bekleedt een sterke positie in de bouwmarkt. De vestiging levert niet alleen staaldraadproducten maar biedt ook toegevoegde waarde door snij- en plooidiensten voor bouwprojecten aan te bieden.


In het kader van de overnamedeal in Costa Rica en Brazilië, die werd aangekondigd eind december 2013, verwerft ArcelorMittal 27% van de aandelen in de staaldraadactiviteiten in Ecuador. De Bekaert Ideal Holding behoudt de overige 73%. Deze eigendomswijziging zal plaatsvinden in 2014 na afronding van de transactie.

Colombia

De 2013 BNP-groei van Colombia wordt ingeschat op meer dan 4%. De Colombiaanse peso verloor bijna 10% tegenover de USD in de voorbije 12 maanden en gleed verder af in het begin van 2014. Het consumentenvertrouwen en de marktvraag werden gedurende het hele jaar 2013 aangetast door sociale protestacties.

Bovendien had de voorlopige heffing van 21% op geïmporteerde grondstoffen zoals walsdraad, een ingrijpend effect op het concurrentievermogen van Bekaerts activiteiten in het land. Lokaal aankopen is geen optie omwille van de beperkte toeleveringscapaciteit in Colombia. In april 2014 zal de regering beslissen of de importheffing, die de binnenlandse industrie rechtstreeks treft aangezien de taxatie niet van toepassing is op ingevoerde afgewerkte producten, permanent zal worden ingevoerd, dan wel herroepen wordt.

Bekaert-Proalco zag de volumes en omzet dalen als gevolg van moeilijke markt- en fiscale omstandigheden, en was genoodzaakt om 40 medewerkers te ontslaan om haar operaties met de nieuwe business omstandigheden te aligneren.

Peru - Chili - Brazilië

Peru

De Peruviaanse economie groeide met 5% in 2013. Terwijl deze groei het gemiddelde voor de regio nog altijd overtrof, daalde de economische activiteit tot het laagste niveau in vier jaar. De groei van vorig jaar werd beïnvloed door een daling van de exports, lagere metaalprijzen en een zwakkere binnenlandse vraag. 

Prodac, Bekaerts belangrijkste productie-eenheid in Peru,  presteerde sterk in 2013. In vergelijking met een uitzonderlijk robuust 2012 namen de verkoopvolumes licht af. Prodac slaagde er echter in om haar exportactiviteiten te verhogen en om de operationele performantie van de fabriek te verbeteren na de installatie van de nieuwe verzinkingslijn in december 2012.

Chili

In Chili wordt de koperprijs vaak beschouwd als een barometer voor de toestand van de globale economie. De koperprijs daalde in 2013, hoofdzakelijk door een lagere vraag vanuit China – Chili’s voornaamste handelspartner. Aangezien koperexport het merendeel van de Chileense export uitmaakt, is de economie van het land gevoelig voor dergelijke ontwikkelingen. De groei van het Chileense BNP voor 2013 wordt ingeschat op 4%, met een licht opwaartse trend in het laatste kwartaal van het jaar.

Bekaerts activiteiten in Chili werden beïnvloed door de lagere vraag in de bouwsector en de mijnbouw, vergeleken met 2012, en door aanhoudende druk op de marges als gevolg van sterke concurrentie door imports. In lijn met de BNP-trend vertoonde het laatste kwartaal van 2013 een lichte groei voor Bekaerts Chileense activiteiten.

Brazilië

De globale laagconjunctuur en de zwakkere concurrentiepositie van de lokale industrieën in zowel binnenlandse als exportmarkten, hebben vanaf 2011 de lange groeicyclus van Brazilië van het laatste decennium onderbroken. De groei van het Braziliaanse BNP daalde verder in 2013 tot ongeveer 2,5%. De Braziliaanse economie bleef terrein verliezen in het laatste kwartaal van het jaar toen de regering haar economisch stimulusprogramma begon af te bouwen, met een lagere industriële en consumentenvraag als gevolg. 

Bekaert voert al jaren een actieve groeistrategie in Brazilië. In samenwerking met ArcelorMittal zijn we actief met negen productievestigingen in drie staten, ten dienste van klanten in een brede waaier aan sectoren. Niettegenstaande de moeilijke marktomstandigheden presteerden Bekaerts joint ventures zeer sterk en realiseerden ze een stevige omzet- en winstgroei.

In het kader van de uitbreidingsplannen die aangekondigd werden op het einde van 2013, wordt Cimaf Cabos in Saõ Paulo in Brazilië, één van de productievestigingen die momenteel behoren tot Belgo Bekaert Arames, volledige eigendom van Bekaert. Cimaf Cabos is een toonaangevende staalkabelproducent in Zuid-Amerika en maakt deel uit van een business platform dat Bekaert geleidelijk aan wereldwijd uitbreidt ten behoeve van klanten in de mijnbouw, de olie- en gassector, de hijsuitrustingsindustrie en infrastructuurmarkten.

Bekaert_Cimaf_2013

Bekaert breidt haar globaal kabelplatform gradueel uit, onder andere door de volledige overname van Bekaert Cimaf Cabos (Brazilië).


Winnaar in de Wereldbeker

Belgo Bekaert Arames leverde volledige afrasteringsoplossingen voor 8 stadions van de 2014 FIFA wereldbeker. Omdat de installatie ervan unieke en nieuwe vereisten inhield, was de uitdaging om de contracten binnen te halen groot. Belgo Bekaert Arames werd gekozen na een uitgebreide aanbesteding en slaagde erin om de veiligheidshekkens en -poorten van alle sportstadions tijdig te installeren.

Bekaert_fences_world cup

  • Print