Marktontwikkelingen

Bekaert_EMEA2013_NL

Gezamenlijke omzet: € 1 028 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 26 miljoen
Totale activa: € 716 miljoen
Medewerkers: 5 800

Bekaert is in EMEA aanwezig in zowel de mature West-Europese markten als in Centraal- en Oost-Europa. Na een relatief zwakke start van het jaar trok de vraag in Europa geleidelijk aan in de sectoren die relevant zijn voor Bekaerts hoofdactiviteiten in de regio.

Automobielmarkten: op weg naar heropleving?

De automobielindustrie is de grootste afnemer van Bekaerts staaldraadproducten, zowel in de eerste uitrustings- als in de vervangingsmarkten.

De automobielmarkt trok licht aan vanaf het tweede kwartaal van 2013. De markttrend was in stijgende lijn, al is elke vergelijking met 2012 er één met een jaar dat gekenmerkt werd door een zwakke vraag.

Positief is dan weer dat de sector voortdurend op zoek is naar betere, veiligere en lichtere materialen. Bijgevolg zijn er altijd opportuniteiten voor innovatieve technologieën.

Na een moeilijk eerste kwartaal kon Bekaert een solide omzet realiseren in EMEA als gevolg van een verbeterde vraag naar staalkoord en ruitenwisserdraad. Beide producten vinden hun weg in zowel de eerste uitrustingsmarkt als in de vervangingsmarkt.

Energiemarkten drijven prestaties

De energiegerelateerde sectoren verzwakten in het begin van 2013 als gevolg van uitgestelde projecten en investeringen in zowel de olie- en gassector als in elektriciteitsnetwerken. De vraag trok opnieuw aan in de tweede jaarhelft. Bekaerts kabelbewapeningsdraad, platte en geprofileerde draden en verankeringskabeldraad haalden, in een omgeving van toenemende concurrentie, stabiele volumes in vergelijking met 2012.

Bouwstenen voor toekomstige groei

De Europese bouwindustrie bleef onder druk in de eerste jaarhelft door de stagnerende markt voor woningbouw en uitgestelde publieke infrastructuurprojecten in de meeste landen. De situatie verbeterde tijdens de tweede helft van 2013 maar er zijn nog geen tekenen van een globale heropleving naar het activiteitsniveau van vóór de recessie.

Bekaert kon het hoofd bieden aan de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden dankzij  productinnovaties en een optimale dienstverlening ten behoeve van de vele infrastructuur- en bouwsegmenten waarin de onderneming actief is. De vraag naar Bekaerts Dramix® staalvezels voor betonversterking bleef sterk. De verkoop van voorspanstrengen voor spanbeton kende een heropleving in de tweede jaarhelft en een aantal nieuwe toepassingen werd toegevoegd aan de portefeuille.

Sterk staaltje roestvaste technologie

Bekaerts Europese activiteiten in roestvaste technologieën presteerden sterk in 2013, met een solide vraag voor vezelproducten, filtratiemedia en verbrandings- en drooginstallaties en onderdelen. Daarbovenop zette het platform ‘roestvaste draden’ een goeie prestatie neer met onder andere de medische toepassingen zoals Nitinol draad voor tandheelkunde en draad voor chirurgische naalden en prikapparaten.

Activiteiten

Investeren in toekomstige groei

Bekaert investeerde in toekomstige groeiopportuniteiten door de productiecapaciteit van hieldraad voor de versterking van banden en Dramix® staalvezels voor betonversterking uit te breiden in haar Centraal- en Oost-Europese platformen. In West-Europa bleef Bekaert investeren in veelbelovende nieuwe technologieën en productiecapaciteit om de automobiel- en energiemarkten te beleveren.

Bekaert moderniseerde en breidde de Belgische en Slovaakse productieplatformen gericht op de automobielsector uit, om te beantwoorden aan toenemende opportuniteiten in de staaldraadmarkt voor ruitenwisserarmen en -bladen, pistonringen en hieldraad voor banden. Op die manier verstevigt Bekaert haar positie als belangrijke speler en industriereferentie voor hoogkwalitatieve staaldraad ten behoeve van de automobielsector.

Als technologisch leider in oplossingen voor platte en geprofileerde draden voor de olie- en gassector, initieerde Bekaert bij jaareinde 2013 nieuwe investeringen om haar productievestigingen in België en het Verenigd Koninkrijk te moderniseren en uit te breiden.

Om te voldoen aan de groeiende noden van de bouwindustrie in Rusland en in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, startte Bekaert een nieuwe productielijn voor Dramix® staalvezels op in haar fabriek in Lipetsk (Rusland). Deze uitbreiding reflecteert Bekaerts strategie om haar productieactiviteiten altijd aan te passen aan de vraagperspectieven in lokalen markten.

Bekaert_Dramix_Lipetsk_2013

De inauguratie van de Dramix® productiehal in Lipetsk vond plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten en Bert De Graeve, Gedelegeerd Bestuurder van Bekaert.

Onze kostenbasis en winstgevendheid verbeteren

Als deel van haar streven naar operationele uitmuntendheid en van de specifieke acties genomen in het kader van het besparingsplan in 2013, slaagden Bekaerts vestigingen in EMEA erin om de kosten te verlagen en de balans tussen variabele en vaste kosten te verbeteren. Bovendien werd de kostenstructuur van de regionale organisatie aangepast door ze af te slanken en efficiënter te maken.

De implementatie van deze belangrijke kostenbesparingen en van de herstructureringsmaatregelen van 2012 hebben de winstgevendheid van Bekaerts activiteiten in EMEA aanzienlijk verbeterd.

Bekaert_EMEAOperations_2013

In hun streven naar operationele uitmuntendheid konden de Bekaert fabrieken in EMEA hun processen verbeteren en de winstgevendheid verhogen.


Desinvestering

Bekaert verkocht op 3 december 2013 haar filtratieactiviteiten aan de Amerikaanse Clarcor groep, gevestigd in Franklin, Tennessee. Tot deze kleinschalige business activiteit behoorden een productievestiging in Sprimont (België), een fabriek in Karawang (Indonesië) en een globaal verkoopnetwerk. De transactie omvat een leveringscontract voor Bekipor® filtratiemedia van Bekaert Fiber Technologies in Zwevegem (België) aan de verkochte filtratieactiviteiten.

  • Print