Onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij

Educatieve projecten vormen de basis voor eventuele sponsoring- en andere gemeenschapsactiviteiten. Daarenboven steunen we plaatselijke initiatieven en projecten voor sociale, culturele en economische ontwikkeling.

Steun aan educatieve en opleidingsinitiatieven

Wij geloven dat onderwijs en opleiding de sleutel vormen voor een duurzame toekomst. Daarom steunen wij wereldwijd initiatieven die de gemeenschappen waarin we actief zijn, helpen door onderwijs en opleiding.

In China heeft Bekaert sterke relaties opgebouwd met verschillende instituten. In 2013 schonken Bekaert en haar medewerkers geschenken, boeken en sportmateriaal aan de ‘Lianying Primary School’ (Shanghai), de ‘Shuang Lu Primary School’ (Chongqing) en de ‘Weihai Xiyuan School’ (Weihai), ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Kind.

Bekaert_library school Izmit

Onze vestiging in Izmit (Turkije) bouwde een bibliotheek voor de Ulubatlı Hasan Primary School.


In Brazilië is Bekaert partner van het ‘Welding City’ programma, dat jongeren in risicogroepen lasmethodes wil aanleren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Prodac_Learning_for_growth

Prodac, onze vestiging in Peru, steunt het ‘Learning for growth’ programma, dat de prestaties van leerkrachten in het lager onderwijs beoogt te verbeteren op het vlak van wiskunde en communicatie. Het programma omvat niet alleen workshops voor leerkrachten, maar ook voor ouders en leden van de lokale gemeenschap. Het is een samenwerking tussen Prodac, de Cayetano Heredia Universiteit en een project genaamd ‘Businessmen for Education’.


Steun aan sociale & maatschappelijke initiatieven

Wereldwijd steunt Bekaert maatschappelijke initiatieven voor de verbetering van de sociale omstandigheden in die landen waar we actief zijn.

In India helpt Bekaert bij de economische ontwikkeling en het welzijn van lokale gemeenschappen. In het Thiruvallur district werd een programma opgezet over het beheer van natuurlijke rijkdommen met de nadruk op water en landbouw. De gezondheidskampen die in 2012 gelanceerd werden om de gezondheidsnoden van de bevolking aan te pakken, werden verder gezet.

In Brazilië steunt Bekaert langetermijn initiatieven zoals ‘Citizens of of Tomorrow’, een programma waarin Bekaert medewerkers en hun familie fondsen verzamelen om kinderen en jongeren te helpen met hun sociale en opleidingsnoden. Nog in Brazilië steunt Bekaert verschillende gezondheidsinitiatieven die gericht zijn op het detecteren en behandelen van zicht- en gehoorproblemen.

Het Bekaert kantoor in Akron (Ohio, Verenigde Staten), steunde de jaarlijkse ‘United Way's Day of Action’ met vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap.

  • Print