Onze verantwoordelijkheid op de werkplek

Leren en ontwikkelen

Om de voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers aan te moedigen, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen. Bekaerts performantieopvolgingssysteem laat toe dat de teams en individuen geëvalueerd worden in relatie tot de vastgestelde doelstellingen, maar ook in relatie tot hun manier van werken.

Bekaerts leiderschapskompas is een gids voor leiderschapsgedrag: het combineert de bedrijfswaarden integriteit, vertrouwen en veerkracht, en het werken in een better together sfeer met het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van het goede voorbeeld.

Bekaert_Leadership_Compass

Bekaert hecht veel belang aan voortdurende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor haar medewerkers. Dergelijke programma’s omvatten niet alleen technische en job-specifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving.

In 2013 hebben we ‘the Bekaert Leadership Journey’, een wereldwijd management ontwikkelingsprogramma dat werd gelanceerd in 2010, verdergezet. De tweede module werd wereldwijd uitgerold. Deze focust op ‘leidinggeven met anderen’ en benadrukt nauw samenwerken met anderen om zo de bedrijfsdoelstellingen en onze gezamenlijke aspiratie te bereiken.

Personeelscijfers

  • Gemiddeld 33 uren opleiding per medewerker
  • Percentage medewerkers met een performantieopvolging:

 

% van de medewerkers   Managers    Bedienden   Arbeiders
Betrokken in een performantie-opvolgingssysteem    100   100   88
Met koppeling performantie aan basisloon   100   96   60
Met koppeling performantie aan variabele bonus   100   85   85

 

 

Veiligheidscijfers

Dodelijk ongeval

In juli 2013 werden we geconfronteerd met een dodelijk ongeval in Slovakije. Bekaerts topmanagement en alle medewerkers betreuren het verlies van hun collega ten zeerste. Er werd een diepgaand onderzoek uitgevoerd om te verzekeren dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen worden om verdere slachtoffers op de werkplek te voorkomen.


Vernieuwde veiligheidsdynamiek

Veiligheid is altijd een topprioriteit geweest binnen Bekaert. Om alert te blijven voor veiligheid, hebben we een update van ons intern veiligheidsmodel, ‘the Safety Tree’, geïmplementeerd. Die is gebaseerd op een vernieuwde veiligheidsaspiratie, diepgaand risicobeheer, een veiligheidscultuur van onderlinge afhankelijkheid, verbeterde monitoring en management systemen, en voortdurende uitwisseling van voorbeeldpraktijken. Op die manier heeft ons verbeterd veiligheidsmodel een vernieuwde veiligheidsdynamiek gecreëerd. Het dodelijk ongeval in 2013 heeft de Bekaert gemeenschap geschokt en de alertheid voor veiligheid in al onze locaties wereldwijd verhoogd.

Veiligheid meten en verbeteren

Bekaerts veiligheidsbeleid werd geïntroduceerd aan de hand van het ‘Safety Tree’ model en opgevolgd via het ‘Bekaert Safety Evaluation System (BEKSES)’. In 2013 werden regelmatig audits (gebaseerd op OHSAS 18001) uitgevoerd in een groot aantal van onze fabrieken. In de andere vestigingen werd een actieplan geïmplementeerd, gebaseerd op de audits van 2012.

Zorg voor gezondheid

Omdat we een gezonde werkomgeving belangrijk vinden, bleven we in 2013 investeren in de automatisatie van verhandelingsapparatuur en andere ergonomische voorzieningen. We hebben ook een vitaliteitsprogramma opgezet, dat geïmplementeerd zal worden in 2014.

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag

In September 2013 organiseerde Bekaert haar zesde Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag. De editie van dit jaar was gericht op veiligheid van handen en vingers. Er werden veiligheidsrichtlijnen besproken en veiligheidsaudits uitgevoerd. Door de Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag jaarlijks te organiseren, herbevestigen Bekaerts top management en alle management teams dat de veiligheid en gezondheid van alle Bekaert medewerkers één van de belangrijkste prioriteiten is en blijft.

Veiligheidscijfers

Bekaert_RI_2013_NL
Frequentiegraad = aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.

Bekaert_SI2013_NL

Ernstgraad = aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongevallen, per duizend gewerkte uren.


Veiligheidskampioenen

Aantal jaar zonder ongevallen met werkverlet
  >=7 jaar >= 6 jaar >=4 jaar  >= 3 jaar  >= 2 jaar
Aantal fabrieken  2  2  4  8  6
  • Print