Onze verantwoordelijkheid in de markten en tegenover het milieu

Onze verantwoordelijkheid in de gemeenschappen en in de markten

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn binnen de lokale gemeenschappen. We hechten er belang aan om op een transparante en constructieve manier met lokale overheden om te gaan en de nationale wetgevingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

better together door diversiteit naar waarde te schatten

Bekaert erkent het belang van diversiteit: diversiteit van mensen, producten, klanten, leveranciers, culturen en regio’s. We beschouwen diversiteit als een opportuniteit. better together door diversiteit te waarderen, is geen holle slogan, maar wel onze aspiratie.

Ons aanwervingsbeleid is tweeledig. Ten eerste werven we mensen aan die volledig vertrouwd zijn met de lokale marktomstandigheden. Onze klanten verwachten immers samen te werken met sterke lokale teams. Ten tweede richten we ons op diversiteit: we vormen teams die samengesteld zijn uit talenten van verschillende nationaliteiten, culturen en achtergronden, en moedigen hen aan om hun kennis, sterkten, ervaringen en verwachtingen met elkaar te delen.

better together met klanten en leveranciers

Over de hele wereld is onze aanpak erop gericht om dicht bij onze klanten te zijn. We hebben productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen en helpen onze klanten en lokale leveranciers hun producten en processen te ontwikkelen.

In 2013 won Bekaert de EIPM Peter Kraljic Excellence Award voor “Value creation – extended enterprise” uitgereikt door The European Institute of Purchasing Management (EIPM). Deze award bekroont Bekaerts uitmuntendheid in aankoopprocessen en is het resultaat van een evaluatie gebaseerd op het EFQM Excellence Model en EFQM best practices.

Onze baseline better together vat de unieke samenwerking tussen Bekaert en haar zakenpartners goed samen. We slaan de handen in elkaar met klanten en leveranciers bij het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback- en tevredenheidsonderzoeken en het uitvoeren van industrie analyses.    

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu

better together voor een schonere wereld is één van Bekaerts ambities: we streven er voortdurend naar om minder materialen te verbruiken, ons energieverbruik te reduceren en afval te verminderen.

Bekaerts zorg voor het milieu is driedelig:

Ten eerste ontwikkelen we nieuwe, eco-vriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken over de hele wereld. In 2013 hebben we verder gewerkt aan ons ‘New Environmental Technologies’ project. Dit project werd gelanceerd in 2011 om onze kennis en expertise in milieutechnologieën op te bouwen en zo onze fabrieken milieuvriendelijker te maken. Enkele voorbeelden: de installatie van een nieuw type verdamper om het spoelafvalwater te behandelen en de installatie van sproeidrogers die werken met warmterecuperatie.

In 2013 was 95% van onze geconsolideerde plants ISO 14001 gecertifieerd. De certificatie van alle Bekaert fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die toegevoegd worden aan de consolidatieperimeter.

Bekaerts zorg voor het milieu omvat ook investeringen in productinnoaties die procesverbeteringen bij onze klanten toelaten. Onze staalkoord met ternaire legeringsdeklaag geeft de bandenproducenten de mogelijkheid om hun productieprocessen te vereenvoudigen en milieuvriendelijker te maken. Onze Dramix® staalvezels die gebruikt worden in de bouwsector leiden, in vergelijking met traditionele betonversterkingsproducten, tot een lager staalverbruik, een lager energieverbruik en een snellere verwerking.

Ten laatste ontwikkelt Bekaert ook producten die bijdragen aan een schoner milieu. Ons super en ultra-tensile staalkoord beantwoordt bijvoorbeeld aan de nood aan lichtere materialen voor auto’s. Andere voorbeelden zijn roestvaste wigvormige profieldraden voor filtratiesystemen van olie en water, kabelbewapeningsoplossingen voor transmissie van groene energie, en substituten voor deklagen met solventen.

  • Print